Startside
Oppdrag
Hyttefelt på
Helgeland
Kniver
Kontakt
Samarbeidspartnere
og linker

Kniver

Min store hobby er knivmakring og jeg har drevet med dette i 5-6 år .

Er  du intressert i en spesiell kniv ingen har maken til ta kontakt.

Knivkonkuransen til Ålesund og omegn knivklubb 2007
Best i klassen for tideligere premierte.

Julemessa i Stordalshallen 2007.