Startside
Oppdrag
Hyttefelt på
Helgeland
Kniver
Kontakt
Samarbeidspartnere
og linker

Oppdrag

I Stordal er det stor aktivitet med hyttebygging og flere hyttefelt er under planlegging, det er også ledige hyttetomter.
Har du en hyttedrøm ta med en skisse og jeg kan skreddersy din drømmehytte

Bilder fra oppdrag i Stordal.