Eidsdal

Ungdommeleg 35-åring

Laurdag var det den årlege basaren til Fjellrosa barneforening, ein særs sprek jubilant. Eide bedehus er staden der barneforeininga held til. Med god fyr på…