Friluftsliv

Hasselen blomstrar i desse dagar

Mange har sikkert sett dei lange raklane eller hannblomstrane. Færre legg merke til dei små hoblomstrane. Berre dei purpurfarga griflane er synlege. Mange stader har…


Breiflabb på land

På vandring langs fjorden på Linge vart borna Frida, Ingebjørg og Maja merksame på denne skumle fisken. Det var Maja som oppdaga den og alle…