Innlegg


Folket langs Storfjorden

Små kommunar er avhengig av mange interkommunale samarbeid. Norddal/Stordal (Fjord) er eit slikt eksempel. Dei tidlegare samarbeida med Ørskog og Skodje går no inn i…