Kultur

Tek vare på fjordhistoria

Lokalhistorie bør takast vare på og formidlast for å leve vidare. Foreininga Sjøfart og Sjøbruk i Storfjorden jobbar for nettopp dette. Dei viser til eit…


Eventyrleg stund i Stordal

KULTUR: Nokre vandringar er meir spennande enn andre. Då Barnas kommune, Frivilligsentralen, Stordal bibliotek og God Helse arrangerte skogsvandring i Grigås natursti i Stordal førre…