Kultur

Ungdommeleg 35-åring

Laurdag var det den årlege basaren til Fjellrosa barneforening, ein særs sprek jubilant. Eide bedehus er staden der barneforeininga held til. Med god fyr på…


Film på Fredheim

Bygdekinoen godkjende lokala på ungdomshuset i Fjørå så no vert det kinoframsyningar på Fredheim allereie neste veke. Det er Solberg ungdomslag som skal drive kinoen…