Landbruk

Det nærmar seg lamming

Oddmund Ansok la ein gong ned drifta på garden på Ansok. Etter nokre år då skog og kratt var i ferd med å sluke bøane,…