Næringsliv

Veks litt kvart år

Trollbryggeriet i Liabygda vekst litt kvart år og volumet på produksjonen av øl på same viset. Dette året håper dei å produsere 110.000 liter Slogen-øl,…


Samla kompetanse

Med Stordal som utgangspunkt startar no Sunnrør på sitt fjerde år som rørleggjarfirma. Bjørn Ove Olsen er dagleg leiar og til saman er dei fem…