Næringsliv


Veks litt kvart år

Trollbryggeriet i Liabygda vekst litt kvart år og volumet på produksjonen av øl på same viset. Dette året håper dei å produsere 110.000 liter Slogen-øl,…