Samferdsel

Billettering ved lesing av skiltnummer

Fjord1 melder søndag ettermiddag at det på fylkesvegferjene, deriblant sambandet Eidsdal-Linge, ikkje lenger vil bli gjennomført manuell billettering. Endringa gjeld frå og med søndag 15….


Bli i køyretøyet!

Det er oppmodinga Fjord1 no kjem med til dei som reiser med Fjord1 sine ferjer. Ford1 ønskjer å avgrense smittefaren av koronavirus på ferjesambanda sine…