Samfunn


Grensene blir som før på Indre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke å ikkje endre grensa mellom Stranda og nye Fjord kommunar, det seier departementet i ei pressemelding i dag. Det vil…