Samfunn

Alle får adresse

Ei namnenemnd vart nedsett hausten 2013. Gjennom fleire arbeidsmøte våren 2014 kom dei fram til ei innstilling som vart lagt ut på høyring i juni…


Vassrøyr sprang lekk

Sist søndag sprakk eit vassrøyr i leidningsnettet til Stordal kommune i Hovslia. Arbeidet med å rette på feilen starta same dag. Lekkasjen vart lokalisert, gravemaskin…