Samfunn

Vassrøyr sprang lekk

Sist søndag sprakk eit vassrøyr i leidningsnettet til Stordal kommune i Hovslia. Arbeidet med å rette på feilen starta same dag. Lekkasjen vart lokalisert, gravemaskin…

Les meir

Stor oppslutning om streiken

I går mellom klokka to og fire var det politisk streik, der fleire forbund deltok. I Valldal sentrum møttest fleire titals streikande frå Fagforbundet, Utdanningsforbundet,…