Samfunn

Miljøengasjerte ungdommar

To tiandeklassingar er innom redaksjonen for å fortelje om miljøengasjementet sitt. Dei meiner det er heilt nødvendig at alle, også i Norddal kommune, gjer sitt…


17. mai på indre

I strålande maivêr kunne store og små kose seg på nasjonaldagen på bygdene på indre Sunnmøre torsdag i førre veke. Bilete frå dagen kan du…