Samfunn

Startar med tryggingstiltak

På det mest gunstige tidspunktet neste år skal Tafjord Kraftproduksjon sette i gang med revisjon av ventilar og vassvegar til kraftstasjon nummer fire. Zakariasdammen må…


Feiring av hage og paviljong

Mykje godt skjer når frivilligheita samlar seg til innsats. Måndag vart sansehagen ved sjukeheimen offisielt opna. Judith Krogh ønskte velkomen til hagefesten, ho er den…