Skule

Lærte skuleelevane om nettvett

Fredag var elevane og lærarane ved mellom- og ungdomssteget på Valldal skule samla for å høyre politiet informere om internettbruk. Hovudemnet var korleis internett vert…