Skule

Nytt av gammalt

Niande og tiande klasse ved Eidsdal skule har gjennom skuleåret hatt valfaget design og redesign. Dei har arbeidd med mange ulike materialar og den seinare…