Skule


Kreative og niandeklassingar

Fem grupper frå niande klasse ved Stordal skule var med på gründercamp i førre veke. Oppdragsgjevarane var storleg imponerte. At det var veka før dei…