Tafjord


Snøsmelting skapte problem

Stor snøsmelting på grunn av den høge temperaturen, gav Tafjord Kraftproduksjon, som akkurat i desse dagar driv med revisjon av kraftstasjonen Tafjord 4, store utfordringar…