Valldal

Gode naboar

Medan entreprenør Lønnheim fylgjer sitt tidsskjema og underentreprenørane i dei tekniske faga sitt, har Syltemoa Sandtak teke på seg å køyre bort den massen som…