Valldal

Feiring av hage og paviljong

Mykje godt skjer når frivilligheita samlar seg til innsats. Måndag vart sansehagen ved sjukeheimen offisielt opna. Judith Krogh ønskte velkomen til hagefesten, ho er den…