7000 år gamle funn på Fetegga

Slik ser teiknaren Eva Furseth for seg ein jeger i ei bogestilling.

Dei to siste åra er det gjort mange og interessante funn i høgfjellet i området vårt. Astor Furseth er ein av dei som seint og tidleg leiter etter spor frå fangstfolket i høgfjellet. Les meir