Det nærmar seg lamming

Ansok ligg høgt over fjorden der turistskipa siglar inn til Geiranger sommarstid. Det er lett å få auge på garden på dei opne bøane i eit elles skogkledd landskap.

Oddmund Ansok la ein gong ned drifta på garden på Ansok. Etter nokre år då skog og kratt var i ferd med å sluke bøane, som i mange hundre år hadde vore i drift, tykte han det vart for trist at den fine plassen skulle ende på den måten. Les meir