Fjord har stengt fleire kommunale bygg

Fjord kommune melder på heiesida si at fleire kommunale bygg no er fysisk stengde inntil vidare for å hindre smittespreiing. At bygga er fysisk stengde vil ikkje seie at det ikkje er nokon på jobb, men at publikum ikkje lenger kan kome å gå slik vi har vore vande med, men at ein må gjere avtale på førehand for å kome inn.
Bygningane som no er fysisk stengde er:

  • rådhuset i Valldal 
  • kommunehuset i Stordal 
  • legekontora og helsestasjonane 
  • eldreinstitusjonar og omsorgsbustader

Britt Ingunn Maurstad
britt@storfjordnytt.no