Fleirtal for eigen kommune

Marie Larsen Stavseng var ein av 16-åringane som nytta røysteretten i Stordal.

I Stordal var det 48 prosent av dei røysteføre som sa meininga si under folkerøystinga. 54 prosent vil at Stordal skal halde fram som eigen kommune medan 44 prosent går for kommunesamanslåing. Av dei som røysta for kommunesamanslåing er det 78,2 prosent som går for landkommune medan 18,8 prosent meiner regionkommune saman med Ålesund er best.

Randi Flø
randi@storfjordnytt.no