Forurensning fra cruiseskip – nye miljøtiltak

Fra venstre mot høyre ser vi John Erik Johnsen, Jan Ove Tryggestad, Rita Berstad Maraak, Noralv Distad og Olav Bratland.

Det over tid vært et betydelig fokus på miljøforurensning i fjordene våre. Spesielt har fokus vært på verdensarvfjordene. Regjeringa ønsker å stramme inn regelverket for utslipp fra cruiseskip. Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til en slik ny forskrift. I den forbindelse hadde Stranda Hamnevesen KF og Aurland Hamnevesen KF bedt om et felles møte med Sjøfartsdirektoratet. Ordførerne deltok også. Møtet ble avholdt i Haugesund tirsdag 3. oktober.

«Delegasjonen» ble ledet av undertegnede (Olav Bratland, styreleder i Stranda Hamnevesen KF) og bestod videre av ordfører i Stranda Jan Ove Tryggestad, hamnesjef Rita Berstad Maraak, ordfører/styreleder Noralv Distad, Aurland kommune og hamnesjef John Erik Johnsen, Aururland kommune. 

For oss er det viktig å påvirke prosessen slik at sluttresultatet blir best mulig. Det var et godt og konstruktivt møte, hvor vi understreket følgende:

• Vi mener at cruiseturisme er svært viktig for fremtidig verdiskaping og attraktive arbeidsplasser. Denne næringen gir store positive ringvirkninger – ikke bare for lokalsamfunnene, men for store deler av landet. En må derfor finne en god balanse der både miljø, sikkerhet og næringsutvikling blir tatt vare på. 

• Vi er enige i at dette må gjøres på en bærekraftig måte. Men vi mener at miljøkrav som blir planlagt må gjelde for hele landet og alle norske havner  – ikke bare Verdensarvfjordene. Det vil gi den største miljøeffekten og en vil unngå uheldig konkurransevridning mellom ulike destinasjoner.

• Vi er positive til fornuftige og kloke reguleringer som er basert på fakta. Når en har fakta, kan en skaffe seg «verktøy» for å gjøre de riktige tiltaka. Det må brukes nødvendig tid for å forankre slike miljøtiltak med destinasjonene, lokalsamfunnene og aktørene for å få en bærekraftig og verdiskapende utvikling.

Sjøfartsdirektoratet vil nå kjøre en åpen prosess hvor alle interesser får mulighet til å gi innspill. De er nå inne i en fase hvor de samler inn informasjon og synspunkter. Derfor kom møtet vårt på et helt riktig tidspunkt, og vi håper at våre synspunkt blir vektlagt. Men vi kommer til å følge denne saken nøye, og vi er innstilt på nye møter med de politiske miljøene for å få gjennomslag for vårt syn. Det gleder oss at flere og flere nå synes å støtte de tankene som vi forsøker å fremme i denne saken.

Olav Bratland
styreleder i Stranda Hamnevesen KF + «delegasjonsleder» for dette møtet