Hasselen blomstrar i desse dagar

Mange har sikkert sett dei lange raklane eller hannblomstrane.

Færre legg merke til dei små hoblomstrane. Berre dei purpurfarga griflane er synlege. Mange stader har hoblomsten vore kalla ”natavon”, altså håp om nøtter.

Tekst og foto: Aksel Døving