Held fram med to rektorar og to barnehagestyrarar

Det vedtok kommunestyret i Norddal i kveld.

Sjølv om det vart tilløp til debatt i saka, var det eit samrøystes kommunestyre som gjekk inn for å halde på dagens leiingsstruktur på skulane og i barnehagane.

Meir om dette finn du i neste utgåve av Storfjordnytt.

Britt Ingunn Maurstad
britt@storfjordnytt.no