Heldige med vêret

Det har vore ei travel helg med mykje liv og røre for folk i bygdene i Storfjordnytt sitt område. Stordalingane har nok ein gong gjennomført årets store happening med stil, etter at Stordalscup vart arrangert for 35. gong. I Valldal var det husflidsmesse, denne gongen i alternative lokale ettersom samfunnshuset ikkje er tilgjengeleg for tida og i Norddal var det midtsommardagar. Frivillige, utstillarar og besøkande var der alle stader.

Bileta finn du her