12.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 12 - fredag 23. mars 1990
  • Caption: I Stordal auka mjølkeproduksjonen i 1989 og i mars 1990 heldt mjølkeprodusentane årsmøte. Nyvalt leiar Oddmund Vad, organisasjonsleiar ved Sunnmøre Meieri, Åge Stavran, avtroppande lagsleiar Jon Geir Selboskar og nestformann i styret for Sunnmøre Meieri, Lars T. Lie.