19.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 19 - fredag 18. mai 1990
  • Caption: Glade fjellførarar på kurs. Norddal reiselivslag arrangerte kurs for dei som vil lede andre ut på tur. Frå venstre Magnar Muldal, Ove Skylstad, Astrid Ytreeide, Marit Pritchard og Leif Sælen. Framme Signe Brenna og Rolf Dale.