21.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 21 - fredag 1. juni 1990
  • Caption: Snøvêr og slaps er ikkje det rette føret og ha korpsstemne i. Det var ikkje tvil om kven som var den rette vinnaren av defileringskonkurransen. Slitne, men glade og oppglødde kunne Valldal skulekorps ta imot førstepremien på konserten. Frå venstre tamburmajor Elin Birgitte Sandnes, tillettspersonanen i korpset Sølvi Rødal og Morten S. Hoel og dirigent Anders Jørgen Gjerde.