25.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 25 - fredag 29. juni 1990
  • Caption: På leiting etter vatn. Folk frå NGU sprengte seg i veg med seismiske refraksjonsmålingar for å sjå korleis grunnen var på dei forskjellege stadane på si leiting etter vatn. Frå venstre kan vi sjå Marit Haugen, Petter A. Busengdal, Odd Halvard Midtbust og Gustav Hillestad samla rundt utstyret i Kvameskogane.