43.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 43 - fredag 30. november 1990
  • Caption: Første årsmøte på skihytta på Lilleås. November 1990 hadde Norddal idrettslag sitt første årsmøte i den nye skibua på Lilleåsen. I styret sit: John Kåre Storås, (leiar), Inge Normann Relling, Stein Ivar Krohn, Ellen Cathrin Melchior og Bjørn Relling. Årsmøte ba mellom anna styret setje ned ei nemnd til å sjå på moglegheitene for å få bygd ei grasbane i bygda.