44.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 44 - fredag 30. november 1990
  • Caption: Kvar skal skytebana vere? Kommunen og skyttarlaget i Stordal er i samtalar om kvar den nye skytebane til skyttarlage skal ligge. Ein kontrakt med setrelaget og leiga av areal går ut om fem år, kva då? Formann i skyttarlaget Harald Jøssvoll og ordførar Ingrid Løset hadde i november 1990 samtalar for å løyse saka.