1.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 1 - torsdag 9. januar 1992
  • Caption: Enkelte soldatar i heimevernet må òg delta i øvelse utenom den vanlege øvelsen. Vi ser her Bjørn Eivind Rødal og Sindre Ringset i full gang med ei av årets to sambandsøvingar.