10.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 10 - torsdag 12. mars 1992
  • Caption: Tre unge jenter i Eidsdal ungdomslag har teke på seg ansvaret for leikøvingar for dei minstre. Ann Mari Tafjord, Ingrunn Hole og Ingee Anne Aarset har helde til på skulen i Eidsdal