11.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 11 - torsdag 19. mars 1992
  • Caption: Mars 1992: Elevane i 5. og 6. klasse ved Fjørå skula hadde fått i oppgåve og evaluere skulen sin av Møreforsking. Klare til å evaluere skulen son, frå venstre: Bjørn Egil Hovden Larsen, Frøydis Stennes, Anne Katrine Hauge, Tone Klakken, Kari Anne Vestre, Thomas Henriksen og Vidar Almstad