21.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 21 - torsdag 4. juni 1992
  • Caption: Desse kjekke karane frå hornmusikklaget i Stordal spelte frisk i pausane hornmusikken hadde på arrangementet sitt i Stordal ein laurdag i slutten av mai i 1992. Der var det basar, kjekke aktivitetar og aksjon med auksjonarius Bjørnar Midtbust. Varmt var det òg den gongen kan det sjå ut til.