23.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 23 - torsdag 18. juni 1992
  • Caption: Ingvild Hansen er tilsett i eit engasjement sommaren 1992 for å arbeide vidare med planane om eit setermuseum knytt til Herdalssetra.