26.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 26 - torsdag 2. juli 1992
  • Caption: Bebuarane på Vinjehjellane i Stordal hadde møtt fram under handsaminga av revurdert budsjett for å sjå til at dei la på fast vegdekke i byggjefeltet.