29.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 29 - torsdag 13. august 1992
  • Caption: Pu-bustadane er no teken i bruk på Syltebøen. Fire leilegheiter er klare og tre har flytta inn. Den siste leilegheita kal førebels brukast til familiebarnehage. Hermann Skuset har allereie flytta inn og er godt nøgd med den nye leilegheita, her saman med sosialleiar Wenke Sylju.