46.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 46 - torsdag 10. desember 1992
  • Caption: Årsmøtet til Storfjordens venner på Stranda hotell 1992 samla mykje folk og det blei peikt på viktigheita av å få med nye generasjonar med i arbeidet med å bevare fjellgardane langs Storfjorden. Det vart ingen endringar i styret. Frå venstre: Ole Johan Vidhammer, Tordis Grønningsæter, Atle Ringseth, Inger Marie Lineg og Ottar Slettevoll.