47.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 47 - torsdag 17. desember 1992
  • Caption: Butikkeigarane hans Olav Muri og Einar Rem har komen saman for å prøve å løyse det aukande problemet med nasking i butikkane. Inge Sunde var og med på møte, han var tilsett i Br. Rem