8.
  • Name: Storfjordnytt Nr. 8 - torsdag 27. februar 1992
  • Caption: Dei hadde venta lenge men fekk til slutt den nye avdelinga i 1992 . Alle i Andershaugen barnehage i Stordal er glad for det. Slik var det så godt i sitte syntes barna at dei ikkje ville sleppe styrar Randi Lilleås, barnepIeiar Vikne og avdelingsleiar Bergljot Grønningsæter fri att. Borna er frå venstre: Karl Petter Øie, Ole Christian Hove, Catarina Farstad Øie, Sindre Vad Holtleite, Jan Roger Hauge og Cesilie Nilsen.