Historiske bilete

 • Første skuledag 1979
 • Landbruksnummer
 • Reindalen 1962
 • Slåttonn på Almås i Stordal omkring 1930
 • Overåneset
 • Kvitskjervane i Tafjord
 • Ein travel sommardag på Sylte rundt 1950
 • Sildefiske i Norddal
 • Liabygda 1964
 • Sylte kyrkje 1932
 • Markdag på Framgardbakken på Døving i 1950
 • Hove
 • Konfirmantar i Valldal 1978
 • Valdal bedehus
 • Neste Rødal
 • Solberg ungdomslag
 • Skirenn i 1956 ca
 • Bilete av mjølkebåten MB "Ytterdal" frå 1955.
 • Kongens fortenstmedalje
 • Dalhus i Norddal