Historiske bilete

 • Mosetra i Stordal1
 • Alstad
 • Lingaas 1952
 • Jørngarden
 • Rotur sommaren 1979
 • Jemtegård
 • Megarden på Valdal
 • Jamnaldringar
 • Dagminn Korsnes
 • Framhaldsskulen i Valldal 1953-54
 • Heggelibakken
 • Nedste Rødal
 • «Gjerde-Gunnar»
 • Fjørå 1949-50
 • Bryllaup på Myklebust i Valldal
 • Demonstrasjon av vinsj
 • Jultrefest i Stordal 1989
 • Skageflå i ca 1910
 • Veg til Herdalssetra
 • Vegn til Dyrkorn