• Name: Solberg ungdomslag 1938
  • Caption: Granplanting i Fjørå 1938 Solberg ungdomslag oppe i bygda Fjørå på garden Sæter for å plante gran i 1938. Ungdomshuskjelen er med for å koke kaffi i. Frå venstre: Kjellaug Ruset, Gudrun Korsnes, Monrad Nerhus, ???, Ludolf Nerhus, Klara Osvik, Asbjørg Lyse, Johannes Osvik, Olina Osvik, Martin Almstad, Kåre Nerhagen, Randi Nerhagen, Nils Nerhus, Klara Nerhagen, Dagmund Korsnes, Ole Sæter, Elida Osvik, Jonny Lyse, Martin Reiten, Jonas Ytterli, Paul Solbakk og Petter O. Hauge.