11.
  • Name: 1994_11_tilbakeblikk
  • Caption: Opning av sambruksbygget til Dalsbygda skule og barnehage. Frå venstre: ordførar Gudmund Relling delar ut blomster til brukarane av bygget. Frå venstre: avdelingsleiari barnehagen Ann Kristin Lunden, rektor Randi Hjeltereie Myklebust, elev Hilde Ljøen Melchior og vaktmeister Harald Fossheim.