22.
  • Name: 1994_22_tilbakeblikk
  • Caption: Pensjonistane i Stordal var for 20 år sidan klare for ein trimtur. Saman med helselaget og Sparebanken Møre arrangerte dei noko dei har kalla Den gyldne spaserstokk» og i 1994 var det første året den vart arrangert i Stordal og det dårlege vêret var inga hindring.