23.
  • Name: 1994_23_tilbakeblikk
  • Caption: Under leiing av musikkskulerektor Turid Skogly song borna for dei frammøtte på avslutningskonserten til Musikkskulen i Liabygda for 20 år sidan.